fitxa de l'element

Quadrilàters
Edifici amb diferents quadrilàters

Crèdits

Albert Garcia
Autoria i catalogació

Data

31 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Espai i forma
413