fitxa de l'element

El quefir, el fan éssers vius? 1. Es nodreixen?

Crèdits

Grup de treball de Microbiologia CDEC
Autoria
Grup de treball de Microbiologia CDEC
Silvia Lope
Catalogació

Data

19 de maig de 2015

Aquest element
pertany a l'itinerari:


El quefir, el fan éssers vius?

MEDI [8] CN [1]

EP.CS [8] ESO.1 [1]

Experimentació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Es tracta d’una activitat que forma part d’un itinerari de 5 elements on es treballa el model d’ésser viu, analitzant les característiques necessàries i suficients que ha de tenir un ésser per poder afirmar que és viu. Parteix un context a partir del qual l’alumnat es pregunta sobre si en els grànuls de quefir és possible que hi hagi éssers vius o no.
En aquesta primera activitat es tracta de troba(mitjançant una experimentació senzilla) les evidències necessàries per comprovar si es produeix nutrició durant el procés de formació de llet quefirada, és a dir si els grànuls de quefir realitzen modificacions en el seu medi.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
338

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat