fitxa de l'element

Conclusió

Crèdits

Grup de Microbiologia del CDEC
Autoria
Grup de Microbiologia del CDEC
Silvia Lope
Catalogació

Data

11 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


El quefir, el fan éssers vius?

Resum

L'itinerari format per 5 elements on es treballa el model d’ésser viu, analitzant les característiques necessàries i suficients que ha de tenir un ésser per poder afirmar que és viu. La primera activitat presenta un context a partir del qual l’alumnat es pregunta sobre si en els grànuls de quefir és possible que hi hagi éssers vius o no.
A partir d’aquí es plantegen tres activitats bàsiques per demostrar que els microorganismes del quefir realitzen modificacions en el seu medi, reaccionen davant de les modificacions d’aquest i es reprodueixen.
Les dues activitats següents, són opcionals, ja que impliquen un aprofundiment major en el treball experimental. Aquí es tracta d'estructurar les conclusions de tot l'itinerari.

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
104

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat