fitxa de l'element

Energy Resources

Crèdits

Susana Amorós Ortega
Autoria
Susana Amorós Ortega
Susana Amorós
Catalogació

Data

10 de gener de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Energy

TEC [1]

ESO.2 [1]

AICLE/CLIL/EMILE Exercitació lingüística

Resum

En aquesta activitat, que es desenvolupa en llengua anglesa amb la metodologia AICLE/CLIL, s'introdueix a l'alumnat en el tema dels recursos energètics. S'estudia la diferència entre energies renovables i no renovables i el viatge de l'electricitat des de les centrals fins als llocs de consum. Es combinen activitats individuals i en grup i es treballen els diagrames de blocs per esquematitzar processos.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
147

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat