fitxa de l'element

Funcions: interpretació de gràfiques
Demanda elèctrica en temps real

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas
Autoria i catalogació

Data

22 de febrer de 2013

MAT [8]

ESO.4 [8]

Eines TIC Representacions i models

Resum

Seqüència didàctica per treballar els continguts de funcions 4t d'ESO. Consta de:
-Activitats introductòries: observació de la gràfica de la demanda elèctrica en temps reals, observació de diferents gràfiques en aplicacions GeoGebra
-Activitats de repàs: Introducció a les funcions (3r d'ESO), gràfiques de 2n grau a partir de la seva fórmula.
-Activitats d’aprenentatge: seqüència d'aplicacions GeoGebra que permeten un treball individual, o en petits grups, amb propostes per observar i reflexionar.
-Activitat final: Realització d'un mapa conceptual del tema.
La SD està disponible en format pàgina web i també en paquet SCORM instal·lable en un curs Moodle

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
429