fitxa de l'element

Expressions algebraiques: monomis i polinomis
Polinomis

Crèdits

Recull d'activitats de diferents autors
Autoria
Recull d'activitats de diferents autors

Data

2 d'abril de 2013

MAT [2]

ESO.4 [2]

Eines TIC

Resum

Seqüència didàctica per treballar els continguts de polinomis a 4t d'ESO. Consta de:
- Activitats introductòries: Vídeo del CREAMAT amb una demostració de les identitats notables
- Activitats d'aprenentatge: Activitats proposades en la unitat didàctica EDAD "Polinomis", amb aplicacions Descartes (exercicis i autoavaluació)
- Activitats d’ampliació: Unitat didàctica EDAD amb aplicacions Descartes (continuació de l'anterior), Unitat didàctica amb aplicacions Wiris, Pàgina de la Wikipèdia "Identitat notable"
- Recapitulem: Fem un mapa conceptual del que hem après.
La SD està disponible en format pàgina web i també en paquet SCORM instal·lable en un curs Moodle

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
487