fitxa de l'element

Fossil Fuels

Crèdits

Susana Amorós Ortega
Autoria
Susana Amorós Ortega
Susana Amorós
Catalogació

Data

10 de gener de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Energy

TEC [1]

ESO.2 [1]

AICLE/CLIL/EMILE Exercitació lingüística Gestió d'informació

Resum

En aquesta activitat, que es desenvolupa en llengua anglesa amb la metodologia AICLE/CLIL, s'estudia la producció d'electricitat a les centrals tèrmiques a partir dels combustibles fòssils: carbó, petroli i gas natural. S'utilitza una presentació de tipus powerpoint per tal de guiar l'alumnat des de l'obtenció dels combustibles fins la generació de l'electricitat a les centrals tèrmiques. Es treballen els diagrames de blocs per esquematitzar processos.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
831

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat