fitxa de l'element

Sistema domòtic per habitatges amb Scratch for Arduino

Crèdits

Ruth Alonso, Rosa Bort i Juan A. Torres
Autoria
Ruth Alonso, Rosa Bort i Juan A. Torres
Jordi Regalés
Catalogació

Data

5 de novembre de 2012

TEC [3]

ESO.4 [3]

Experimentació Maquetes i construccions

Resum

L’activitat consta d’una primera part en la que l’alumnat realitza una recerca d’informació entorn als sistemes de control domòtics i tots els seus paràmetres de funcionament i control.

En una segona fase, es presenta la placa Arduino ONE i el mètode de connexió a l’ordinador per a la seva programació mitjançant l’Scratch per Arduino. A continuació, es realitza una introducció a aquesta programació, fent tres pràctiques guiades (tant de la programació com del muntatge per a la seva simulació).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
498