fitxa de l'element

Relacions tròfiques en un escosistema

Crèdits

Mª Roser Nebot Castelló, Elena Gayán Rico
Autoria
Mª Roser Nebot Castelló, Elena Gayán Rico
Silvia Lope
Catalogació

Data

26 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Ecologia

CN [2]

ESO.2 [2]

Comunicació escrita Comunicació oral Imatge, so i vídeo Projectes de centre Representacions i models

Resum

Es treballen les relacions tròfiques d’un ecosistema i s’estudien els mecanismes d’obtenció d’energia dels organismes mitjançant un seguit d’activitats guiades. Al final hi ha la proposta per fer un treball que permeti adonar-se que les relacions tròfiques no sempre són de tipus depredador-presa i que s’estableixen altres tipus de relacions, com poden ser les de cooperació (mutualisme, simbiosi) o les de “convivència”, com el comensalisme per exemple.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
477

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat