fitxa de l'element

Avenços de la ciència: Vacunes
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_cow_pock.jpg

Crèdits

Mariona Domènech
Autoria
Mariona Domènech
Silvia Lope
Catalogació

Data

30 de gener de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SEM_Lymphocyte.jpg?uselang=ca
Immunitat, infecció i ciència forense

Animacions i simulacions Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

En aquesta activitat els estudiants podran aprofundir en la història dels avenços de la ciència, pel que fa a les vacunes i a Jenner i Pasteur en particular. Així mateix podran percebre l’estreta relació entre ciència, tecnologia i societat.

Eixos de capacitats / Competències

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
162

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat