fitxa de l'element

Els paisatges agraris de Catalunya
Paisatges agraris de Catalunya/ Composició de Montse Alsius a partir d'imatges amb llicència CC

Crèdits

Montserrat Alsius Serra
Autoria i catalogació

Data

8 d'abril de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les activitats econòmiques i el sector primari
487