fitxa de l'element

Els òrgans del nostre cos

Crèdits

Núria Lacasa Plana
Autoria
Núria Lacasa Plana
Ana Castillón
Catalogació

Data

14 de maig de 2013

MEDI [7]

EP.CM [3] EP.CS [4]

Maquetes i construccions Raonament i argumentació Representacions i models

Resum

Aprofitant un joc d’òrgans de porc que la mestra porta a l’aula es plantegen preguntes investigables que facilitaran la comprensió per part dels infants de la complexitat del cos humà i de la seva relació amb el medi. Es treballa més concretament la funció respiratòria i circulatòria.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
485

Materials de l'element

Documents per al professorat