fitxa de l'element

Mans netes, mans brutes
Font imatge: http://www.flickr.com/photos

Crèdits

Sònia Molina
Autoria
Sònia Molina
Silvia Lope
Catalogació

Data

19 de maig de 2015

CN [9]

ESO.1 [3] ESO.3 [6]

Experimentació Indagació i recerca Raonament i argumentació

Resum

Tot partint d’un context quotidià, es proposa una senzilla experiència per comparar els microorganismes que creixen en una placa de Petri amb medi de cultiu quan s’inocula tocant l’agar amb les mans brutes o amb les mans netes.
L’alumnat haurà d’interpretar les dades obtingudes, és a dir explicar que, malgrat es tracti de microorganismes, es poden veure colònies, diferenciar colònies de bacteris i fongs. Així com relacionar l’experiència amb hàbits saludables.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
522

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat