fitxa de l'element

03. Moteur de combustion interne
  03. Moteur de combustion interne

Crèdits

Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs.
Autoria
Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs.
Clara Muller
Catalogació

Data

9 de setembre de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Itinerari. La voiture
La voiture

FRAN [1] TEC [1]

ESO.2 [2]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Aquest element didàctic està inclòs dins l’itinerari “la voiture”, dissenyat seguint la metodologia EMILE (Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue Etrangère). Està concebut per a alumnat de 2n ESO sense coneixements previs de llengua francesa.
El nucli temàtic és el coneixement del motor de combustió interna (de benzina o diesel), i es treballa a partir de diferents recursos multimèdia i la realització d’activitats en grup.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
162

Materials de l'element