fitxa de l'element

10. La publicité des voitures
10. La publicité des voitures

Crèdits

Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs.
Autoria
Laura Delgado, Yolanda Domínguez, Jordi Labèrnia, Catherine Mallien, Rosa Ma. Sales, Monica Serra i Anna Tomàs.
Clara Muller
Catalogació

Data

13 de setembre de 2013

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Itinerari. La voiture
La voiture

FRAN [2] TEC [1]

ESO.2 [3]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Aquest element didàctic està inclòs dins l’itinerari “la voiture”, dissenyat seguint la metodologia EMILE (Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue Etrangère). Està concebut per a alumnat de 2n ESO sense coneixements previs de llengua francesa.
El nucli temàtic és la publicitat de l’automòbil. Per mitjà d’anàlisi de vídeos publicitaris i activitats de debat es valoren els missatges i els recursos utilitzats per captar l’atenció del públic. També es revisen els coneixements, per millorar el lèxic, sobre les parts de l’automòbil, fent activitats de grup.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
101

Materials de l'element