fitxa de l'element

Egagròpiles

Crèdits

Concepción Domingo
Autoria
Concepción Domingo
Ana Castillón
Catalogació

Data

3 de desembre de 2013

MEDI [3]

EP.CS [3]

Eines TIC Experimentació Indagació i recerca

Resum

El treball s’inicia amb la presentació a la classe d’unes egagròpiles d’òlibes. Es realitza tot un treball d’observació, classificació... un treball experimental.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
568

Materials de l'element

Documents per al professorat