fitxa de l'element

La mesura

Crèdits

Mar Gómez Bosquet
Autoria
Mar Gómez Bosquet
Julio Pérez
Catalogació

Data

10 de maig de 2019

CN [2] MAT [3]

ESO.1 [4] ESO.2 [1]

Exercitació lingüística Gestió d'informació Indagació i recerca Raonament i argumentació Treball en context

Resum

Mitjançant l'anàlisi de textos provinents de diverses fonts (Internet, revistes i llibres de divulgació científica, discursos orals, etc) es treballa el concepte de mesura i la importància d'expressar-la en funció de patrons adequats i universals. També s'evidencia la necessitat dels múltiples i submúltiples, especialment a l'àmbit científic.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
222

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat