fitxa de l'element

Mesura de magnituds

Crèdits

(veure document de descripció dels materials)
Autoria
(veure document de descripció dels materials)
Julio Pérez
Catalogació

Data

2 de desembre de 2015

FIS [1] FQ [1]

BTX.1 [1] ESO.4 [1]

Experimentació

Resum

De vegades les magnituds físiques les podem mesurar directament mitjançant un instrument, però aquest valor mai no serà exacte. En el fons, quan es fa una mesura s’està fent una estimació perquè tots els mesuraments tenen errors, que es poden minimitzar, però no evitar.
En aquesta activitat, treballarem tots aquests conceptes a partir de la mesura de longituds, angles i temps.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
183

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat