fitxa de l'element

Fem un mapa de perillositat

Crèdits

Francisco Manuel Sánchez Guerrero. Escola Port-Rodó (Zer Mestral).
Autoria
Francisco Manuel Sánchez Guerrero. Escola Port-Rodó (Zer Mestral).
Núria López
Catalogació

Data

26 de maig de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Podem preveure la caiguda dels arbres a causa del vent?

MEDI [7]

EP.CM [7]

Eines TIC Gestió d'informació Imatge, so i vídeo Mapes i plànols Sortides i treball de camp

Resum

"Mestre, l'any passat va fer una forta ventada i una branca de pi va caure damunt del meu germà fent-li mal. Podríem preveure la caiguda d'arbres per culpa del vent i la pluja?". Per respondre aquesta pregunta es fa necessari identificar els possibles perills (arbres, cables, etc) que havia al poble. Neix la idea de fer un mapa de perillositat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
249