fitxa de l'element

Que tothom ho sàpiga!

Crèdits

Francisco Manuel Sánchez Guerrero. Escola Port-Rodó (Zer Mestral).
Autoria
Francisco Manuel Sánchez Guerrero. Escola Port-Rodó (Zer Mestral).
Núria López
Catalogació

Data

26 de maig de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Podem preveure la caiguda dels arbres a causa del vent?

MEDI [3]

EP.CM [3]

Comunicació escrita Comunicació oral Imatge, so i vídeo Raonament i argumentació Treball en context

Resum

Com qualsevol investigació, els resultats han de ser compartits amb la comunitat, en el nostre cas amb més raó ja que la cerca proposava unes accions que havien de ser realitzades per les entitats públiques del poble.
La preparació de la conferència al casal del poble, la intervenció en alguns programes a les televisions locals i l’escriptura d’articles per la premsa escrita.. també forma part d’aquest projecte.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
155