fitxa de l'element

Té olor l’aigua?

Crèdits

Gloria Freixedas Travé
Autoria
Gloria Freixedas Travé
Ana Castillón
Catalogació

Data

25 de setembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Com és l’aigua? L’aigua a través dels sentits

ENT [5]

EI.3-6 [5]

Experimentació Material manipulable

Resum

Olorar diferents líquids, comentar les seves olors. Contrastar les diferents olors i comparar-les amb l’olor de l’aigua.
Reconèixer mitjançant el sentit de l’olfacte, l’aigua.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
337

Materials de l'element

Documents per al professorat