fitxa de l'element

Second-Hand Clothing

Crèdits

Rosa Borrell Feliu, Carmen Moltó Aribau i Rosa M Pujol Caselles
Autoria
Rosa Borrell Feliu, Carmen Moltó Aribau i Rosa M Pujol Caselles
miriammilan
Catalogació

Data

15 de gener de 2015

TCP [1] ANGT [1]

FAMÍ [1] TRANS [1]

AICLE/CLIL/EMILE

Resum

Els principals objectius que es persegueixen amb la proposta formativa “Second-hand clothing” són:

• Millorar el coneixement de la llengua anglesa en les competències gramaticals, orals i escrites.
• Aprendre vocabulari bàsic relacionat amb la família del Tèxtil, confecció i pell.
• Interpretar textos escrits, llibres d’instruccions, catàlegs comercials, processos industrials.
• Redactar petits missatges escrits per resumir o per manifestar l’opinió personal sobre un tema relacionat amb l'ofici.
• Entendre un missatge oral extraient-ne les idees principals.
• Prendre part en una conversa sobre qualsevol tema relacionat amb l'ofici.

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
169

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat