fitxa de l'element

Fotografia, tema la Dona
Fotografia, tema la Dona

Crèdits

Adriana Zampa
Autoria i catalogació

Data

28 de setembre de 2016

EVIP [4]

ESO.2 [4]

Experimentació Imatge, so i vídeo

Resum

L'activitat proposa la realització de fotografies sobre la Dona. La visualització d'un vídeo serà el punt de partida per a la reflexió grupal sobre temes relacionats amb la Dona en l'actualitat. S'analitzen obres d'artistes per abordar aspectes tècnics d'enquadrament, angulació, color, llum i també aspectes simbòlics.
Posteriorment en grups de dos alumnes es realitzaran les fotografies.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
112

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat