fitxa de l'element

Exemples d’activitats pràctiques i problemes de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya

Crèdits

OBC, diversos autors
Autoria
OBC, diversos autors
Silvia Lope
Catalogació

Data

23 de gener de 2017

Experimentació Resolució de problemes

Resum

Es presenten algunes de les proves proposades al llarg de les diverses edicions de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya.
La prova pràctica que es proposa als 20 finalistes de la part teòrica de l’OBC consisteix en la resolució de tres problemes pràctics en què els participants hauran de dissenyar estudis, realitzar experiments senzills, preparar i/o examinar mostres, analitzar dades, plantejar solucions, etc.
El seu objectiu és conèixer la capacitat i les bases pràctiques i teòriques que tenen pel treball experimental al laboratori. No es tracta en cap cas que hagin de memoritzar protocols, sinó que els sàpiguen llegir, interpretar i dur a la pràctica utilitzant els elements bàsics de treball al laboratori de Biologia.

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons