fitxa de l'element

Construïm un robot

Crèdits

Guillem Riba Gauxachs, mestre de l'escola Consol Ferré d'Amposta.
Autoria
Guillem Riba Gauxachs, mestre de l'escola Consol Ferré d'Amposta.
Ana Castillón
Catalogació

Data

21 d'abril de 2015

MEDI [3]

EP.CS [3]

Maquetes i construccions Material manipulable

Resum

Aquest conjunt d'activitats neix a partir de l'interès del grup classe per construir un robot, això ens porta a un procés guiat de descoberta del món de la robòtica, de les màquines, dels circuits elèctrics i de les forces i el moviment.

Totes les activitats es presenten a l'alumnat com un camí necessari per tal d'arribar a entendre el funcionament del robot que volem construir i, en definitiva, per tal de poder acabar construint-lo nosaltres mateixos.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
235