fitxa de l'element

Let's learn English through culture and literature
Inside Joseph's Bookstore by Rachel H at flickr

Crèdits

Marta Gomà Martí
Autoria
Marta Gomà Martí
Joe Planas
Catalogació

Data

12 de maig de 2015

ÀMBI [1] ANG [3]

GRADU [1] LLENG [3]

Comunicació escrita Comunicació oral Literatura

Resum

Aquest projecte està pensat per dur a terme amb l’alumnat que pren part en el mòdul “Anglès III”. L’objectiu principal és que l’alumnat es familiaritzi amb els països de parla anglesa (Regne Unit, Irlanda, Canadà, Austràlia, Sud Àfrica, els Estats Units d’Amèrica i Nova Zelanda) i al mateix temps aprengui llengua anglesa d’una forma contextualitzada, és a dir, ésser exposat a les tradicions culturals, fets reals, història i als referents literaris més importants. L’alumnat aprèn no només llengua anglesa sinó també trets culturals diferents. Al final d’aquest projecte, els estudiants crearan un portfolio amb totes les tasques del projecte (exposicions orals, redaccions i treballs, entre altres).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
156