fitxa de l'element

Learning to write for PACFGS
Hand writing by Dave King at flickr.com

Crèdits

Josep-Àngel Sáez-Benito i Arnedo
Autoria
Josep-Àngel Sáez-Benito i Arnedo
Joe Planas
Catalogació

Data

11 de juny de 2015

FORMA [1]

PREPA [1]

Comunicació escrita Raonament i argumentació

Resum

Aquesta proposta tracta de trobar maneres alternatives al plantejament tradicional (llibre d’exercicis i pràctica conductista) per tal de potenciar la competència d’escriure en anglès. Com recorda S. Krashen, la seqüència natural de l’adquisició d’una llengua passa per una gran quantitat d’inputs i a través del filtre afectiu. Per tant, l’escriptura és un producte relativament tardà en el procés. Ell recorda que la lectura lliure és una de les eines més potents que tenim els docents al nostre abast. Des de petits textos o frases que podem trobar a Pinterest etc. a petits relats i progressivament textos més complerts la persona que aprèn va omplint el seu reservori i a poc a poc va produint verbalment i per escrit.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons