fitxa de l'element

Scriptorium (crèdit de síntesi)

Crèdits

Lluís Solé i Perich
Autoria
Lluís Solé i Perich
Lluís Solé
Catalogació

Data

14 de desembre de 2018

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Actua!
Actua! Teatre escolar

CAT [7] TEC [2]

ESO.1 [2] ESO.2 [1] ESO.3 [6]

Comunicació escrita Material manipulable Representacions i models

Resum

Escriptura antiga: els substrats grec i llatí de la cultura catalana.
Un taller de construcció i ús d'estris antics d'escriptura: ploma, plomí, calamus, stilus, volum, umbilicus...
Un quadern de treball que mostra sintèticament la història del naixement de la nació medieval catalana sobre el substrat lingüístic grecoromà.
Aplicable com a crèdit de síntesi a 2n i 3r d'ESO.
Les fitxes del quadern de treball contenen orientacions per al professorat i per a l'alumnat; consells per a l’aplicació a l’aula; exemples d'estris de fabricació manual artesanal, instruccions pas a pas per a guiar el procés de fabricació i propostes per a iniciar-se en la cal·ligrafia antiga i medieval.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
434