fitxa de l'element

Hi ha moltes etiquetes

Crèdits

Pilar Melcón
Autoria
Pilar Melcón
Núria López
Catalogació

Data

24 de maig de 2016

COM [5] ENT [1]

EI.3-6 [6]

Exercitació lingüística Fonts primàries Raonament i argumentació Treball en context

Resum

Un fet puntual que genera interès, un interès que es manté al llarg dels dies, de les setmanes i mesos.
Que promou converses, preguntes, i ens acosta a la interpretació dels símbols, a conèixer una part de la informació que trobem a les etiquetes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons
Heu votat
157

Materials de l'element

Documents per al professorat