fitxa de l'element

Investigant els imants
Imants

Crèdits

Jordi Achón
Autoria i catalogació

Data

27 de juny de 2017

Aquest element
pertany a l'itinerari:

La moguda electromagnètica. Projectes.
La moguda electromagnètica

CN [1] TEC [1]

ESO.2 [2]

Experimentació Indagació i recerca Representacions i models Resolució de problemes

Resum

Investigant els imants és una proposta didàctica adreçada als nois i noies de segon o tercer d’ESO.
La proposta desenvolupa una via cognitiva de caràcter heurístic que promou la descoberta i la construcció conceptual de coneixements bàsics sobre els camps magnètics d’imants permanents.
El disseny didàctic es basa en idees, preguntes i problemes que originen projectes i observacions experimentals, a partir de les quals els nois i les noies han d’inferir conceptes i procediments.
Aquesta unitat forma part de l'itinerari La moguda electromagnètica.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons