fitxa de l'element

El descobriment i la pregunta d'Ørsted
Ørsted (1777-1851) explica el seu descobriment.

Crèdits

Jordi Achón
Autoria i catalogació

Data

26 de juny de 2017

Aquest element
pertany a l'itinerari:

La moguda electromagnètica. Projectes.
La moguda electromagnètica

CN [1] TEC [1]

ESO.2 [2]

Experimentació Raonament i argumentació

Resum

El descobriment i la pregunta d’Ørsted és una proposta didàctica adreçada a alumnes de segon o tercer d’ESO.
Desenvolupa una via cognitiva de caràcter heurístic que promou la descoberta i la construcció conceptual del descobriment del físic danès. El disseny didàctic de la unitat comença reproduint l’experiència d’Ørsted, planteja una observació sistemàtica i dóna pistes per formular el coneixement que se’n deriva.
Conté una activitat per generar la pregunta crucial que seguí al descobriment d’Ørsted, que Faraday respongué poc temps després ideant el primer generador elèctric de la història de l’electricitat.
Forma part de l'itinertari La moguda electromagnètica.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons