fitxa de l'element

Investigant espectres electromagnètics.
Observació de l'espectre electromagnètic d'una espira

Crèdits

Jordi Achón
Autoria i catalogació

Data

26 de juny de 2017

Aquest element
pertany a l'itinerari:

La moguda electromagnètica. Projectes.
La moguda electromagnètica

TEC [1]

ESO.2 [1]

Experimentació Raonament i argumentació Representacions i models Resolució de problemes

Resum

Partint de l’experiència d’Ørsted proposa dues observacions de l’espectre magnètic d’una o vàries espires. Quan el model geomètric i el sentit de les línies de camp està clar, aleshores es retorna sobre l’experiència d’Ørsted i se n’explica la dinàmica, és a dir, de la interacció entre el camp magnètic (brúixola) i el camp electromagnètic (conductor). La unitat acaba amb una reproducció simplificada del motor de Faraday.
Aquesta unitat forma part de l’itinerari La moguda electromagnètica. S'adreça a alumnes de segon o tercer d'ESO

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons