fitxa de l'element

Petita història del motor elèctric (de cc)
Maqueta motor elèctric amb rotor de 2 braços

Crèdits

Jordi Achón
Autoria i catalogació

Data

25 de juny de 2018

Aquest element
pertany a l'itinerari:

La moguda electromagnètica. Projectes.
La moguda electromagnètica

TEC [1]

ESO.2 [1]

Experimentació Maquetes i construccions Representacions i models Resolució de problemes

Resum

La petita història del motor elèctric de c.c. és una és una proposta didàctica adreçada a nois i noies de segon o tercer d’ESO, per bé que això és indicatiu. Aquesta unitat forma part de l’itinerari La moguda electromagnètica.
El disseny didàctic segueix l’esquema natural de l’aprenentatge per assaig-error i es basa en idees, preguntes i problemes que originen projectes i observacions experimentals, a partir de les quals els nois i les noies han d’inferir els conceptes i els procediments per construir els tres prototips de motors que es desenvolupen en aquesta proposta:
1.- Motor amb rotor de dos braços.
2.- Motor amb rotor de tres braços.
3.- Principi del motor pas a pas. Controlat amb Arduino i programat amb Snap

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons