fitxa de l'element

Disseny i construcció d'un generador simple
Generador simple

Crèdits

Jordi Achón
Autoria i catalogació

Data

26 de juny de 2017

Aquest element
pertany a l'itinerari:

La moguda electromagnètica. Projectes.
La moguda electromagnètica

TEC [1]

ESO.2 [1]

Experimentació Maquetes i construccions Representacions i models Resolució de problemes

Resum

El Disseny i construcció d’un generador simple és una proposta didàctica adreçada a nois i noies de segon o tercer d’ESO, per bé que el curs és indicatiu. Aquesta unitat forma part de l’itinerari La moguda electromagnètica.
El disseny didàctic d’aquest itinerari es basa en idees, preguntes i problemes que originen projectes de construcció i observacions experimentals, a partir de les quals els nois i les noies han d’inferir els conceptes i els procediments necessaris per realitzar els projectes.
La unitat conté una Guia detallada de la ideació i de la construcció d'un generador simple a més d'un Full de treball.
La proposta consta de dues parts:
1. La resposta de Faraday a la pregunta d’Ørsted
2. Disseny i construcció del generador.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons