fitxa de l'element

Què és una equació?
balança en equilibri

Crèdits

Montserrat Gelis
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Image amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Partint de les definicions i terminologia del llenguatge propi de les equacions es proposen un seguit d’activitats de manera que l’alumne/a n’identifiqui els elements i en especial les seves solucions amb una activitat d’autoavaluació, per comprovar si un nombre és solució d’una equació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

247