fitxa de l'element

Resoldre una equació
equació

Crèdits

Montserrat Gelis
Autoria i catalogació

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Image amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [2]

ESO.1 [2]

Eines TIC

Resum

Aquesta activitat és una iniciació a la resolució d’equacions. Partint de la definició d’equacions equivalents i la transposició de termes, es realitzen exercicis senzills de resolució d’equacions de primer grau, sense parèntesis i sense denominador. L’activitat final consisteix en una autoavaluació per resoldre equacions senzilles en la qual l’alumne/a pot comprovar de forma autònoma el que ha après.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

330

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat