fitxa de l'element

Valor numèric
Pantalla valor numèric

Crèdits

Montserrat Gelis Bosch adaptant material de Enrique Martínez Arcos .
Autoria
Montserrat Gelis Bosch adaptant material de Enrique Martínez Arcos .
Rosa Reverté
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC

Resum

Unitat didàctica que serveix per treballar amb l’alumnat el valor numèric d’una expressió algèbrica, a partir d’activitats interactives fetes amb Descartes. L’objectiu de la unitat és que l’alumnat treballi la substitució de lletres per nombres i faci les operacions aritmètiques correctament.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
135

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat