fitxa de l'element

Mascle o femella? dibuixar per aprendre ciències

Crèdits

es basa en la proposta didàctica que Roser Bosch va exposar en el marc de formació de formadors del CDEC, 2010
Autoria
es basa en la proposta didàctica que Roser Bosch va exposar en el marc de formació de formadors del CDEC, 2010
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

CN [2]

ESO.1 [2]

Fonts primàries Indagació i recerca Representacions i models

Resum

Es tracta d’una proposta de dinàmica d’aula per afavorir l’aprenentatge del dibuix naturalista del nostre alumnat, donada la importància que aquell té com a vehicle per a l’observació i descripció d’organismes, d’estructures, etc... A més a més s’emfasitzarà en els criteris d’avaluació d’un “bon dibuix” naturalista

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

425

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat