fitxa de l'element

Malalties transmeses per l’aigua

Crèdits

Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Generalitat de Catalunyahttp://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1349/material_educatiu/fitxa_malalties_per_laigua_final.pdf
Autoria
Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Generalitat de Catalunyahttp://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1349/material_educatiu/fitxa_malalties_per_laigua_final.pdf
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

CN [7]

ESO.1 [7]

Fonts primàries Indagació i recerca Representacions i models

Resum

A partir d’un context proper i real, l’alumnat haurà d’elaborar hipòtesis sobre la pregunta formulada: l’aigua pot ser font de malalties gastrointestinals?. Per respondre-la caldrà realitzar un experiment senzill. Un qüestionari final permet l’estudiant aplicar el que ha après al consum saludable d’aigua.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

616

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat