fitxa de l'element

Productes notables
Productes notables

Crèdits

Joan Fernández Urbano
Autoria
Joan Fernández Urbano
Joan Fernández
Catalogació

Data

23 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC

Resum

En aquesta activitat per mitjà d’applets de GeoGebra es treballen els tres productes notables de l’àlgebra: el quadrat de la suma i de la diferència i suma per diferència. Cadascun d’ells es dedueix geomètricament i s’incideix en la seva aplicació pràctica amb binomis.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
228