fitxa de l'element

Construcció d'un porta-revistes amb fusta

Crèdits

Xavier Bachs i Valldeneu i Josep Verdaguer i Pous
Autoria
Xavier Bachs i Valldeneu i Josep Verdaguer i Pous
Rosanna Fernández
Catalogació

Data

13 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Aprenem Tecnologia
230

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat