fitxa de l'element

La Terra, un planeta blau

Crèdits

Montserrat Roca, Conxita Márquez i Anna Marbà (inspirada en “On ets, aigua?“ d’Intermon Oxfam)
Autoria
Montserrat Roca, Conxita Márquez i Anna Marbà (inspirada en “On ets, aigua?“ d’Intermon Oxfam)
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Què fa que la Terra canviï? I la Lluna?

CN [3]

ESO.1 [3]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Fonts primàries Imatge, so i vídeo Indagació i recerca

Resum

Es tracta d’una activitat inicial, de presentació del tema a tractar la hidrosfera. Un dels punts que es vol remarcar en aquesta activitat és la desigual distribució de l’aigua, des del punt de vista d’aigua dolça i d’aigua salada, i les conseqüències socio-econòmiques que se’n deriven.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

368

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat