fitxa de l'element

L'aigua, on és i com canvia?

Crèdits

Montserrat Roca, Queralt Francàs, Conxita Márquez i Anna Marbà.
Autoria
Montserrat Roca, Queralt Francàs, Conxita Márquez i Anna Marbà.
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Què fa que la Terra canviï? I la Lluna?

CN [4]

ESO.1 [4]

Animacions i simulacions Comunicació escrita Comunicació oral Representacions i models

Resum

L’activitat es centra amb la introducció del cicle de l’aigua. Està composta per cinc subapartats. En els dos primers tracta el tema dels magatzems de l’aigua, es realitza una visió estàtica del cicle. A continuació es parla de fluxos, i més tard dels causants d’aquests (subapartat 3 i 4). S’acaba amb una activitat de síntesi, ja que han de triar una imatge que resumeix el que han après al llarg de l’activitat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

457

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat