fitxa de l'element

Com veien el cicle antigament?

Crèdits

Montserrat Roca, Anna Marbà i Conxita Márquez
Autoria
Montserrat Roca, Anna Marbà i Conxita Márquez
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Què fa que la Terra canviï? I la Lluna?

CN [4]

ESO.1 [4]

Comunicació escrita Comunicació oral Representacions i models

Resum

Amb aquesta activitat es pretén que l’alumnat acabi de construir-se un model de l’actual model del cicle de l’aigua. En el transcurs d’aquesta activitat es demana a l’alumnat la cerca d’informació a Internet. Per tant ajuda a l’alumnat a desenvolupar la competència de l’esperit crític, ja que han de seleccionar la font i la informació que creguin més adient.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

465

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat