fitxa de l'element

Els minerals no només estan a la muntanya

Crèdits

Conxita Márquez, Anna Marbà i Montserrat Roca
Autoria
Conxita Márquez, Anna Marbà i Montserrat Roca
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Què fa que la Terra canviï? I la Lluna?

CN [4]

ESO.1 [4]

Comunicació escrita Comunicació oral Eines TIC Imatge, so i vídeo Indagació i recerca Representacions i models

Resum

L’activitat proposada té dos objectius clars, per una banda conèixer el món dels minerals i veure la seva importància per la vida quotidiana, i per l’altre veure les conseqüències socials que comporten la seva extracció i saber argumentar la seva opinió al respecte.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
514

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat