fitxa de l'element

Al principi de tot

Crèdits

Laura Farró i Albert Criado
Autoria
Laura Farró i Albert Criado
Laura Farró
Catalogació

Data

3 de febrer de 2011

CAT [6]

ESO.1 [6]

Comunicació escrita Gestió d'informació

Resum

A partir d’una primera lectura individual i després grupal es proposa a l’alumnat fer unes activitats de comprensió lectora i de cerca d’informació a partir d’uns enllaços que els proporcionem. L’activitat es tanca amb unes preguntes que faran reflexionar sobre els aprenentatges assolits i els objectius de millora individual en relació a la competència lectora.
El material de l'alumnat es presenta en tres formats: un document de text, un Quadern Virtual (visualitza)i una proposta audiovisual (visualitza)

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

291