fitxa de l'element

Cuinats amb mesura

Crèdits

CDEC
Catalogació

Data

20 d'octubre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La mesura

CN [5]

ESO.1 [5]

Comunicació escrita Comunicació oral Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

A partir de la redacció d’una recepta de cuina casolana i/o de la lectura d’una altra recepta que hem inclòs en el guió es reflexiona sobre la necessitat de l’ús d’instruments de mesura per reproduir un experiment. S’introdueix els tipus de balances i la lectura de la proveta. S’acaba amb la idea de mesura directa i indirecta i la necessitat de fer càlculs correctament i de valorar el caràcter aproximat de les mesures.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

374

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat