fitxa de l'element

Laboratori virtual

Crèdits

M. Luisa Abad referenciat per  M. Tura Puigvert Masó
Autoria
M. Luisa Abad referenciat per M. Tura Puigvert Masó
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


La mesura

CN [4]

ESO.1 [4]

Animacions i simulacions

Resum

Simulació que consta de diverses sessions sobre l’ús del material més freqüent del laboratori de química, els pictogrames de seguretat per als reactius químics i com procedir per preparar dissolucions.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

363

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat