fitxa de l'element

La cera i el gel

Crèdits

M. del Tura Puigvert Masó a partir de l’animació publicada per SEP: http://www.sep.org.uk/samples/sns/a1_2.html
Autoria
M. del Tura Puigvert Masó a partir de l’animació publicada per SEP: http://www.sep.org.uk/samples/sns/a1_2.html
CDEC
Catalogació

Data

25 de febrer de 2011

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Física o química

CN [8]

ESO.1 [8]

Animacions i simulacions Indagació i recerca

Resum

Activitat centrada en dos applets en què es visualitzen els canvis que tenen lloc en el procés d’escalfament de la cera des d’una temperatura per sota del punt de fusió fins una tempratura per sobre del punt de fusió

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

330

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat