fitxa de l'itinerari

Física o química

Crèdits

M. Tura Puigvert Masó Materials didàctics del SEP http://www.sep.org.uk/samples/sns/a1_2.html
Autoria
M. Tura Puigvert Masó Materials didàctics del SEP http://www.sep.org.uk/samples/sns/a1_2.html
CDEC
Catalogació

Data

17 de febrer de 2011

CN [9]

ESO.1 [9]

Resum

Aquest itinerari consta de tres elements destinats a evidenciar les diferencies entre canvis físics i canvis químics. L’activitat escollim detergents és una activitat de conrol de variables en el laboratori, L’activitat d ela cera i el gel se centra en la propietat característica del punt de fusió i l’activitat central és la de canvis a la cuina

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

451

Materials de l'itinerari

Elements de l'itinerari